​Opleiding

De praktijkgerichte mbo-2 opleiding is gericht op het surveillancewerk in de wijk of stad. Voor de functie assistent beveiliging volg je dezelfde opleiding. 

Bij de politie kom je in de meest uiteenlopende situaties terecht. Je moet volledig kunnen vertrouwen op je kennis en vaardigheden om effectief op te treden. Welke (internationale) wetsartikelen zijn van toepassing in de wijk, hoe ga ik een gesprek met dronken automobilisten aan, hoe herken ik afwijkend/verdacht gedrag, hoe behandel ik een verkeersovertreder? In de opleiding leer je precies wat je bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn en hoe je zelfstandig de eerste handelingen verricht. Zo leer je reanimeren, een plaats delict afzetten maar ook gesprekstechnieken om met emoties van direct betrokkenen om te gaan.

Beroepssituaties worden in casussen uitgediept. Hierbij komen de kerntaken van het politiewerk (intake, handhaven, noodhulp en opsporing) in samenhang bij elkaar. Je werkt veel in groepen aan opdrachten, ook zijn er klassikale lessen en leer je zelfstandig.

Om fysiek in actie te komen krijg je boksen, zelfverdediging, (reddend) zwemmen, conditietraining en aanhoudingsvaardigheden. Ook krijg je lessen om met je geweldsmiddelen om te gaan. En een politierijopleiding.

Leren en werken
Je begint de opleiding met 3 maanden lessen aan de Politieacademie. Daarna ga je direct aan het werk in je team. Na 3 maanden kom je weer terug op de academie. Dit ritme blijft zich herhalen.

Elke lesperiode leer je om andere situaties uit het politiewerk van alle kanten te bekijken en aan te pakken. Dus kom je in je praktijkperiode weer terug in je team, dan kun je ook echt wat laten zien.

In de eenheid krijg je begeleiding van de praktijkcoach en de trajectbegeleider. De praktijkcoach is de politieman of -vrouw met wie je samen de straat op gaat. Bij de trajectbegeleider kun je terecht met vragen over de opleiding en hij/zij houdt contact met je docenten en begeleiders op de Politieacademie.

Praktische zaken

  • De opleiding tot surveillant kan 3 keer per jaar starten; in januari, mei en oktober. Het is een voltijdbaan mét opleiding; je bent direct in dienst bij de politie.
  • Er zijn opleidingslocaties in Amsterdam, Rotterdam, Drachten, Den Haag, Eindhoven en Apeldoorn. Waar je de opleiding volgt, kies je niet zelf. Dit is afhankelijk van de eenheid waar je gaat werken. 
  • Per week moet je rekenen op 36/39 uur werk of studie-uren. In de praktijkperioden word je voor diensten ingeroosterd. Dit kunnen ook al avond-, weekend- en nachtdiensten zijn. Tijdens je opleiding kun je vakantie opnemen in de zomerperiode wanneer de Politieacademie is gesloten.
  • Al tijdens de opleiding draag je het politie-uniform. Je hebt als student de rang aspirant, dat is één streep op je uniform. Om te leren werken met je politie-uitrusting krijg je ook handboeien, een korte wapenstok, pepperspray en een portofoon.
  • Als je voor de parketpolitie gaat werken, draag je (indien je 18 jaar of ouder bent) een vuurwapen en volg je schietlessen.

​​​​