Disclaimer

Copyright
Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, video’s en software is eigendom van de afdeling In-, Door- en Uitstroom van de Dienst HRM van de nationale politie en/of de Politieacademie of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afdeling In-, Door- en Uitstroom, gevestigd in de Politieacademie te Apeldoorn.

Contact
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat er ongenuanceerde, niet actuele of incorrecte informatie wordt gegeven. Mocht u dit tegenkomen dat kunt u dit doorgeven via het contactformulier. De nationale politie kan voor deze eventuele fouten niet aansprakelijk worden gesteld. Aan de inhoud van de website kan geen enkel recht worden ontleend. De politie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Links naar externe sites
Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn om aanvullende informatie te verstrekken. De politie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.