Aanstelling en standplaats

De politie is aan het reorganiseren. Als één van de grootste werkgevers van Nederland is dat een omvangrijke exercitie die meerdere jaren in beslag zal nemen. Een herordening en herstructurering van diensten, functies en taken. Centralisering van ondersteunende en stafdiensten. En de sanering van veel vertrouwde middelen en processen.

Als je bij de politie komt werken, houd er dan rekening mee dat je in een organisatie terecht komt die volop in beweging is. Veel is nog onduidelijk en dat brengt onrust en onzekerheid onder de collega’s met zich mee.


Aanstelling

Alle huidige 65.000 politiemedewerkers moeten nog op een functie binnen de nationale politie ‘geplaatst’ worden. Nieuwe collega’s worden in tussentijd wel aangenomen en komen in dienst van de nationale politie.

Standplaats

Houd bij solliciteren op een vacature rekening met onzekerheden en veranderingen in de nabije toekomst, bijvoorbeeld met betrekking tot de plaats waar je gaat werken. Alle bedrijfsvoeringonderdelen zijn centraal georganiseerd binnen het Politiedienstencentrum in Zwolle, Rotterdam of Eindhoven.

Functiehuis

Alle mogelijke functies binnen de politie zijn gestandaardiseerd in het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP). In dit gebouw met 92 functies kan elke politiemedewerker zijn bevoegdheden, salarisschaal, verantwoordelijkheden en taakaccent terugvinden. In elke vacaturetekst is terug te vinden welke LFNP-functie gekoppeld is.