Rangen

Op het uniform van een politieagent zijn altijd rangonderscheidingstekens zichtbaar. Deze tekens kun je terugvinden op de schouders en soms ook op de pet.

Studenten op de politieopleiding hebben de rang aspirant. Dit is één streep, voor elk niveau. Zodra de opleiding is afgerond krijg je de rangonderscheidingstekens die passen bij de rang waarin je gaat werken. 

aspirant surveillant agent hoofdagent brigadier inspecteur hoofdinspecteur commissaris hoofdcommissaris eerste hoofdcommissaris

Wie als rangonderscheidingsteken alleen het politielogo draagt, werkt wel bij de politie, maar beschikt niet over alle bijbehorende bevoegdheden, zoals het mogen gebruiken van wapens. Dit zijn vaak mensen die niet op straat werkzaam zijn maar op het politiebureau.